Proč zateplit fasádu?


Proč zateplit fasádu?

Zateplení fasády je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Zateplené fasády se vyznačují okamžitou finanční úsporou na vytápění a mají řadu dalších ekonomických a technických výhod.


Z ekonomického hlediska se úspora vytápění při zateplení fasády pohybuje v rozmezí 30-60%. Při stále rostoucích nákladech na vytápění nebo případné letní chlazení objektu je tak návratnost investice do zateplení domu velmi rychlá.

Zateplením fasády eliminujeme negativní vlivy teplotních změn v konstrukci, která tak lépe odolává povětrnostním vlivům, zvýší se povrchová teplota vnitřní strany obvodové kontrukce a tepelná pohoda uvnitř objektu.

U novostaveb můžeme díky plánovanému zateplení zmenšit tloušťku konstrukce a tím získat větší obytný prostor uvnitř objektu. Při kvalitním zateplení je pak možné instalovat topný zdroj a topnou soustavu s nižším provozním výkonem.

Pokud se bojíte zateplení domu kvůli kondenzaci par a riziku vzniku plísní, věřte, že v případě opravdu kvalitně provedenému zateplení, navrženému s ohledem na stav objektu, jsou vaše obavy zcela zbytečné.

Obecně lze říci, že zateplená fasáda má kladný vliv na celou stavbu a to jak z hlediska ekonomického, tak i architektonického. Dobře zateplený dům zvyšuje svou hodnotu i v případě prodeje nebo pronájmu.


Naše reference

Rychlý kontakt

AVK Stavotherm s.r.o.
Václav Krejzar
Dřísy 308, 277 14

Poslat e-mail

Tel: 604 662 239

Mapa

Baumit Weber